Eken psykot
erapimottagning
i
 Farsta Centrum

Förstå - inre och yttre sammanhang
Se -
nya perspektiv och möjligheter.
Upptäck
- hur du kan hantera svårigheter och påverka ditt liv.

På Eken psykoterapimottagning arbetar terapeuter med bred kompetens och skiftande erfarenhet och bakgrund. Vi tror att människor är olika och har olika behov. Vi tror också att människor värdesätter livets mångfald. Mottagningen har funnits i snart 50 år. Vårt kännetecken är kunskaper om och öppenhet för existentiella perspektiv på olika livsfrågor.

Vi arbetar med kortare och längre psykoterapierparterapi och ger handledning och konsultation för yrkeslivet. Samtal dag eller kvällstid.